Pregătire DELF/DALF

Nivel A1
Se va organiza, mai întâi, o simulare, în cadrul căreia vor fi preluate subiecte din anii precedenți, pentru a face o evaluare corectă a celor patru competențe ale examenului (înțelegere orală și scrisă, producere orală și scrisă) și pentru a le defini pe cele la care trebuie lucrat în mod special. În proba de înțelegere orală pentru nivelul A1, candidatul trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere a trei sau patru documente foarte scurte care tratează situații din viața de zi cu zi. Trebuie să răspundă, de asemenea, la întrebări de înțelegere scrisă a patru sau cinci documente scrise care tratează situații din viața de zi cu zi. Proba de producere scrisă cuprinde două părți : E completarea unei fișe, a unui formular și redactarea unor fraze simple (cărți poștale, mesaje, legende …) despre subiecte din viața de zi cu zi.

Mai multe ședințe vor fi dedicate pregătirii probei de producere orală care constă în desfășurarea unei conversații dirijate, a unui schimb de informații și a unui dialog simulat.
Exercițiile propuse în perioada de pregătire vor permite cursantului să se antreneze și să definească strategii pentru a reuși la cele patru secțiuni ale acestui examen cu ajutorul profesorului, el însuși evaluator DELF-DALF pentru toate nivelurile.

La finalul modulului de pregătire, cursantul va susține cea de-a doua simulare pentru cuantificarea progreselor realizate.

Nivel A2
Se va organiza, mai întâi, o simulare, în cadrul căreia vor fi preluate subiecte din anii precedenți, pentru a face o evaluare corectă a celor patru competențe ale examenului (înțelegere orală și scrisă, producere orală și scrisă) și pentru a le defini pe cele la care trebuie lucrat în mod special.

În proba de înțelegere orală pentru nivelul A2, candidatul trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere a trei sau patru documente foarte scurte care tratează situații din viața de zi cu zi.

Trebuie să răspundă, de asemenea, la întrebări de înțelegere scrisă a patru sau cinci documente scrise care tratează situații din viața de zi cu zi. Proba de producere scrisă cuprinde două părți (scrisoare amicală sau mesaj). Este vorba despre descrierea unui eveniment sau a unor experiențe personale, despre redactarea unor mesaje care au ca scop realizarea unei invitații, exprimarea unor mulțumiri, scuze, felicitări, formularea unor întrebări, oferirea unor informații… Durata acestei probe este de 45 de minute.

Mai multe ședințe vor fi dedicate pregătirii probei de producere orală, care constă în desfășurarea unei conversații dirijate, a unui monolog și a unui exercițiu în interacțiune.

Exercițiile propuse  în perioadaa de pregătire vor permite cursantului să se antreneze și să definească strategii pentru a reuși la cele patru secțiuni ale acestui examen cu ajutorul profesorului, el însuși evaluator DELF-DALF pentru toate nivelurile.

La finalul modulului de pregătire, cursantul va susține cea de-a doua simulare pentru cuantificarea progreselor realizate.

Nivel B1
Se va organiza, mai întâi, o simulare, în cadrul căreia vor fi preluate subiecte din anii precedenți, pentru a face o evaluare corectă a celor patru competențe ale examenului (înțelegere orală și scrisă, producere orală și scrisă) și pentru a le defini pe cele la care trebuie lucrat în mod special.

În proba de înțelegere orală pentru nivelul B1, candidatul trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere a trei documente audio înregistrate cu o durată maximă de 6 minute.
Trebuie să răspundă, de asemenea, la întrebări de înțelegere scrisă a două documente scrise. În primul document, candidatul trebuie să dezvolte informații utile în funcție de sarcina primită. Apoi, în cel de-al doilea document, el trebuie să analizeze conținutul unui document de interes general. În proba de producere scrisă, este vorba despre exprimarea unei abordări personale pe o temă generală într-un eseu, un e-mail sau un articol. Durata acestei probe este de 45 de minute.

Mai multe ședințe vor fi dedicate pregătirii probei de producere orală, care constă în desfășurarea unui exercițiu în interacțiune și exprimarea unui punct de vedere pornind de la un document scris. Pentru pregătirea acestei probe cursantul are la dispoziție 10 minute, iar procedura de examinare durează în jur de 15 minute.

Exercițiile propuse  în perioada de pregătire vor permite cursantului să se antreneze și să definească strategii pentru a reuși la cele patru secțiuni ale acestui examen cu ajutorul profesorului, el însuși evaluator DELF-DALF pentru toate nivelurile.

La finalul modulului de pregătire, cursantul va susține cea de-a doua simulare pentru cuantificarea progreselor realizate.

Nivel B2
Se va organiza, mai întâi, o simulare, în cadrul căreia vor fi preluate subiecte din anii precedenți, pentru a face o evaluare corectă a celor patru competențe ale examenului (înțelegere orală și scrisă, producere orală și scrisă) și pentru a le defini pe cele la care trebuie lucrat în mod special.

În proba de înțelegere orală pentru nivelul B2, candidatul trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere a două documente audio înregistrate. Este vorba despre un interviu sau un bulentin de știri în prima parte, urmat de o expunere, o conferință, un discurs, un documentar sau o emisiune de radio în cea de-a doua parte. Durata maximă a acestor documente audio este de 8 minute.

Trebuie să răspundă, de asemenea, la întrebări de înțelegere scrisă a două documente scrise. Primul document este un text cu caracter informativ privind Franța sau spațiul francofon, iar cel de-al doilea document este un text argumentativ.

În cadrul probei de producere scrisă, candidatul trebuie să-și exprime poziția în mod argumentat într-o dezbatere, o scrisoare formală sau un articol critic. Durata acestei probe este de 1 oră.

Mai multe ședințe vor fi dedicate pregătirii probei de producere orală în cadrul căreia candidatul trebuie să-și apere punctul de vedere pornind de la un document dat. Pentru pregătirea acestei probe candidatul are la dispoziție 30 minute, iar procedura de examinare durează aproximativ 20 de minute.

Exercițiile propuse  în perioada de pregătire vor permite cursantului să se antreneze și să definească strategii pentru a reuși la cele patru secțiuni ale acestui examen cu ajutorul profesorului, el însuși evaluator DELF-DALF pentru toate nivelurile.

La finalul modulului de pregătire, cursantul va susține cea de-a doua simulare pentru cuantificarea progreselor realizate.

Nivel C1, C2
Se va organiza, mai întâi, o simulare, în cadrul căreia vor fi preluate subiecte din anii precedenți, pentru a face o evaluare corectă a celor patru competențe ale examenului (înțelegere orală și scrisă, producere orală și scrisă) și pentru a le defini pe cele la care trebuie lucrat în mod special. Sunt două domenii la alegerea candidatului: litere și științe umane sau științe.

În proba de înțelegere orală pentru nivelul C1, candidatul trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere a unor documente audio înregistrate. Este vorba despre un document lung (conversație, curs, conferință…) care durează aproximativ opt minute și mai multe documente scurte radiodifuzate (știri, sondaje, spoturi publicitare…).

Candidatul trebuie să răspundă, de asemenea, la întrebări de înțelegere scrisă privind un un text de idei (literar sau jurnalistic) formulând răspunsuri care să cuprindă între 1500 și 2000 de cuvinte.

În proba de producere scrisă, candidatul trebuie să realizeze o sinteză pornind de la mai multe documente scrise cae să cuprindă în total aproximativ 1000 de cuvinte. Apoi, el trebuie să elaboreze un eseu argumentat pornind de la conținutul documentelor. Durata acestei probe este de două ore și treizeci de minute.

Mai multe ședințe vor fi dedicate pregătirii probei de producere orală în cadrul căreia candidatul trebuie să elaboreze un eseu pornind de la mai multe documente scrise, urmat de o discuție cu juriul. Pentru pregătirea acestei probe candidatul are la dispoziție o oră, iar procedura de examinare durează aproximativ 30 de minute.

Exercițiile propuse în perioada de pregătire vor permite cursantului să se antreneze și să definească strategii pentru a reuși la cele patru secțiuni ale acestui examen cu ajutorul profesorului, el însuși evaluator DELF-DALF pentru toate nivelurile.

La finalul modulului de pregătire, cursantul va susține cea de-a doua simulare pentru cuantificarea progreselor realizate.