Istoric

2012

În 2012, în fața concurenței limbilor engleză și germană, profesorii de franceză din oraș și din localitățile din jur au decis să se mobilizeze pentru a recâștiga interesul publicului și pentru a promova alegerea francezei ca a doua limbă studiată în școală. Așa a fost creat „Biroul Francez” (BF) și programul său intitulat „După-amiezile francofone – Francofonia în comunitate”.
Ambiția acestui proiect a fost de a oferi o vizibilitate sporită învățământului în limba franceză, dar și de a oferi un loc de întâlnire pentru diferitele activități ale școlilor în care se preda limba franceză.
De atunci, Biroul Francez a oferit numeroase activități destinate publicului larg sucevean: cursuri de limba franceză, proiecții de filme francofone, întâlniri literare cu autori prestigioși, numeroase spectacole de muzică și poezie, precum și un spectacol caritabil de Crăciun deosebit de popular.
De aproape opt ani încoace, Biroul Francez ocupă un loc privilegiat în oraș și în cadrul sistemului de învățământ francofon și francofil. Ideea care-l animă este de a aduce oamenii împreună prin cunoașterea directă a culturilor de limbă franceză și română, precum și intensificarea schimburilor cu francezii nativi.

2018

În 2012, în fața concurenței limbilor engleză și germană, profesorii de franceză din oraș și din localitățile din jur au În 2018, Biroul Francez a înregistrat denumirea de „Association Alliance Française de Suceava” (AAFS) la administrația română, devenind astfel o asociație de drept local, autonom și apolitic.

2021

În 2021, AAFS devine „Alliance Française-Suceava-Romania” (25.03.2021) în urma labelizării primite de la ”Fundația Alliance Française” din Paris.