Ce reprezintă DELF/DALF?

Masurând exact cunoștintele de limba franceză și gradul în care un vorbitor de franceză utilizează cele 4 abilități de comunicare (scriere, vorbire, ascultare și citire), examenele DELF/DALF sunt destinate elevilor și adulților care doresc să își certifice cunoștințele pentru a studia sau emigra într-o țară vorbitoare de limba franceză.   
Examenul DELF de limba franceza și niveluri de competență :
Nivel elementar, DELF A1 – atestă cunoștințele și competentele de comunicare dobândite la nivel începător, de “descoperire” a limbii franceze.
Nivel elementar, DELF A2 – validează competențele lingvistice la nivel de utilizator elementar, capacitatea de a comunica în situații practice și relevante din viața de zi cu zi, de exemplu în călătorii, pe stradă, la cumpărături, la restaurant, etc.
Nivel intermediar, DELF B1 – atestă un nivel de cunoștințe și competențe care corespunde unui utilizator independent al limbii franceze. La acest nivel, în România se oferă recunoaștere la Bacalaureat a competențelor lingvistice de comunicare în limba franceză.
Nivel intermediar, DELF B2 – atestă cunoștințele și abiliățtile de comunicare în limba francază la nivel ”independent spre avansat”, deci capacitatea de a interacționa cu succes în majoritatea situațiilor din viața cotidiană.
Pentru aceste 4 niveluri există și versiunea de examene pentru elevii între 11- 18 ani: DELF Junior/Elev.
Examenele au aceeași structură ca și varianta pentru adulți, dar subiectele sunt adaptate vârstei, cunoștintelor și intereselor elevilor, diplomele obținute oferind recunoaștere la Bacalaureat a competenețelor lingvistice de limba franceză.

Examenlul DALF de limba franceză – Abilități de comunicare la nivel experimentat

Certificatul DALF C1 – certifică un nivel avansat de cunoaștere a limbii franceze, respectiv utilizarea acesteia cu ușurință, coerență, fluență și spontaneitate în toate situațiile de comunicare.
Certificatul DALF C2 – certifică cunoașterea limbii franceze la cel mai înalt nivel, al celui unui vorbitor nativ educat.

De ce un certificat DELF/DALF?

  1. Recunoaștere internațională în 164 de țări, în peste 1000 de centre de examinare
  2. Valabilitate nelimitată
  3. Facilitează obținerea de burse de studii, sunt cerute pentru studenții Erasmus sau pentru cei care doresc să își continue studiile într-o țară vorbitoare de limbă franceză
  4. Sunt indespensabile pentru cei care doresc să emigreze în Québec, Canada, Franța sau Belgia
  5. Promovare personală la nivel academic și profesional în țările francophone
  6. Echivalarea probei de limbă străină la bacalaureat (nivelul minim B1)

În anul 2010 a fost emis un ordin de ministru (OM 5219/2010) conform căruia sunt recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examenele internaționale. Prin urmare, DELF/DALF este un examen internațional recunoscut în foarte multe țări (146). Acest examen certifică patru competențe în limba franceză (înțelegere orală și scrisă, exprimare orală și scrisă). Nu este obligatoriu ca utilizatorul să fie examinat la toate nivelele, pentru că acestea nu sunt dependente unele de celelalte. Dacă este pregătit, candidatul poate da examen direct pentru nivelul B2.