Comunicat de presă 09.03.2024

Joi, 7 martie 2024, a avut loc stagiul de formare în traducere L’alchimie d’une traduction littéraire et le respect de l’âme de l’auteur animat de doamna prof. dr. habilitat Ludmila Zbanţ de la Universitatea de Stat Moldova, Chişinău. Stagiul a cuprins atelierele „Strategii de restituire a conţinuturilor textuale prin intermediul raporturilor semantice dintre limbi şi culturi în traducere” şi „Demersul traductologic în cazul interferenţelor interculturale în romanele scriitorului Andreï Makine”. Formatoarea a prezentat numeroase elemente de teorie a traducerii, dar şi exemple concrete, cu ajutorul cărora studenţii şi masteranzii prezenţi au înţeles principalele dificultăţi pe care le ridică traducerea unui text literar şi au învăţat câteva strategii de soluţionare a acestora. Întâlnirea cu doamna profesor Ludmila Zbanț a fost de asemenea un bun prilej pentru a discuta despre meseria de traducător şi despre masteratul  de Traducere şi interpretare de conferinţă pe care studenţii de la masteratul de Teoria şi practica traducerii de la USV au posibilitatea să îl urmeze în cadrul dublei diplome. Doamna Ludmila Zbanţ este profesor universitar, doctor habilitat în filologie la departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată a Facultății de Litere din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM) şi face parte din echipa de profesori care a iniţiat studiile de masterat cu diplomă dublă în domeniul traducerii, în cadrul acordului dintre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Este expert în cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) şi a contribuit la crearea Colegiului Doctoral Francofon Regional al Universităților din Europa centrală și orientală (CODFREURCOR), precum şi la dezvoltarea acestei instituții în calitate de director.