Primăvara Inovației și a formării continue la Suceava 2022

Asociația română a profesorilor francofoni, Sucursala Suceava organizează în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Alianța Franceză, în perioada 9-14 mai 2022, a cincea ediție a manifestării „Printemps de l’Innovation du Français”, sub titlul „Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français”.

Profesorii de limba franceză din județele Suceava, Botoșani și Neamț, alături de experți internaționali specializați în didactica limbii franceze, reprezentanți ai unor instituții culturale și inspectorate școlare, dar și de studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și ai Universității din Reims vor participa la acest eveniment online, care își propune să abordeze și să supună spre dezbatere câteva strategii inovatoare de predare-învățare-evaluare a limbii franceze.

După ceremonia de deschidere, participanții la manifestare vor asista la o conferință susținută de doamna Cynthia Eid, Președinta Federației Internaționale a Profesorilor de limba franceză. Conferința cu tema: „Să evaluăm, dar ce tipuri de evaluări abordăm” va oferi celor înscriși la eveniment un punct de plecare pentru discuții interesante privind importanța evaluării în predarea limbii franceze și diferitele tipuri de evaluare care pot fi aplicate în acest context.

În acest an, în mod excepțional, stagiul de formare va cuprinde șapte ateliere animate de specialiști în domeniul didacticii limbii franceze și de formatori care promovează anumite metode ce facilitează învățarea, având ca teme practici inovatoare legate de instrumentele numerice ce pot fi folosite la clasă, de dimensiunea ludică a predării și învățării, de dinamismul specific unei ore reușite, de diversitatea culturală ce poate fi abordată la ore. Miranda Lomidzé, Frédéric Castel, Julie Dupéroir, Annick Hatterer, Rémi Gérôme, Sophie Ferreiro, Geneviève Geron vor susține ateliere interactive și vor veni cu metode noi de abordare a limbii franceze în cadrul orelor de curs pentru a atrage un număr cât mai mare de elevi către studiul limbii franceze prin joc, teatru, cântec.

Președintei ARPF – Sucursala Suceava, prof. dr. Daniela-Irina Melisch, inițiatoare (alături de Marc Oddou, fondator „MOddou FLE”, expert asociat CIEP, autor, consultant, formator, conceptor-realizator de proiecte numerice) a acestui eveniment important pentru formarea continuă a profesorilor de limba franceză, i s-au alăturat, pentru a cincea ediție, numeroși parteneri: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Alianța Franceză, Centrul de Reușită Universitară, Agenția Universitară a Francofoniei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Delegația generală Valonia-Bruxelles la București, Centrul de Carte Străină Sitka Alaska, Francophonia, Editurile Didier, Cle International și Didier. Acești parteneri au făcut posibilă prezența formatorilor care vor anima atelierele ce se vor desfășura pe durata celor șase zile. Editurile Hachette, Didier, Cle International și revista „Le français dans le monde” vor oferi premii numerice participanților la eveniment.

Mai multe informații despre manifestarea „Le Printemps de l’innovation du français” pot fi găsite pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/pifroumanie/ sau pe site-ul: https://sites.google.com/view/pifroumanie/accueil.